Detall de la Noticia

ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS I ALTRES VÍCTIMES


Del 7 al 25 de febrer de 2022
Places disponibles!


Segons l'Organització Mundial de la Salut, en 25 anys les malalties mentals superaran en impacte social a las cardiopaties.

 Poc a poc, s'està prenent consciència de l'elevada repercussió que tenen les malalties mentals en el moment actual, i ara les polítiques emergents s'esforcen per conèixer, prevenir, recuperar i des-estigmatitzar les patologies mentals.

Ens centrarem en aquelles patologies que amb més facilitat ens podem trobar en el nostre dia a dia com a policies, tant al carrer com desenvolupant tasques d'oficina.

Els serveis amb malalts mentals són molt freqüents en el nostre dia a dia,tanmateix hi ha molt poca documentació que estableixi pautes policials d'actuació quan ens trobem davant d'una persona amb una psicopatologia, per això un altre objectiu del present curs és recollir i difondre els acords aprovats que relacionen policia i malalts mentals.

Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem el sindicadors que ens permetran identificar quan estem davant d'un malalt mental i quines són les pautes d'actuació més adients per una resolució optima del servei.

L'objectiu d'aquest curs és reciclar i aprofondir en l'aprenentatge de les actuacions policials davant de malalts mentals.

Sovint, per la nostra tasca professional, som el primer servei que s'activa quan hi ha una temptativa de suïcidi, una persona molt agressiva al carrer o un home que es passeja despullat a les quatre del migdia pel mig del poble. Per això, és important tenir quatre pautes presents per saber com actuar amb aquella persona, cap a on derivar-la i com informar al jutjat competent o als serveis socials municipals.

Pots matricular-te clicant aquí.

Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES