ASPECTES BÀSICS DE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
11/04/2022 - 29/04/2022
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
Els objectius d’aprenentatge són: - Donar a conèixer eines per a que el policia pugui treballar els conflictes privats. Aquestes eines són diverses, i s’enumeren algunes que es poden considerar bàsiques: l’escolta activa, el parafraseig o la pluja d’idees que aplicades en el moment oportú i escaient poden ser de gran ajuda en la resolució d’un conflicte privat. - Explicar quines són les escoles de la conflictologia més conegudes i més efectives, per a que com a policies puguin aplicar la més adient al moment i a la seva tasca habitual en l’àmbit policial (USC, proximitat, ORC, etc.) - Adquirir d’una forma bàsica, quines eines pot fer servir l’agent de policia per treballar els conflictes entre els particulars, i que fins i tot, aquests coneixements teòrics poden ser aplicables a altres esferes de la seva vida personal o social, identificant els diferents conflictes que ens trobem, comparant les diferents opcions i prendre decisions aplicant els recursos més oportuns. - Adequar les actuacions als principis rectors de la policia i al codi d’ètica, i que gràcies al marc legislatiu i jurídic, la policia pot actuar a requeriment dels particulars en els conflictes privats. - Situar en un context històric la mediació i la resolució de conflictes.
RESUM DEL CURS
Durant aquest curs, l’estudiant disposarà d’informació per saber identificar i definir la funció de la policia entre els conflictes públics i els privats. Es facilitaran algunes eines per gestionar aquests conflictes. La mediació, que de forma habitual es fa servir en molts incidents policials, pot ser molt útil per evitar les vies tradicionals de resolució de conflictes, com ara la via judicial. Aquesta mediació es fonamenta dintre d’un marc normatiu que es detalla al temari.
PROFESSOR / S
Caporal del Cos de Mossos d’Esquadra i llicenciat en dret
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0.20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0.10
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC); Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES