POLICIA I XARXES SOCIALS
10/10/2016 - 28/10/2016
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
El curs vol transmetre, d’una manera general i planera, aquells continguts bàsics sobre l’entorn 2.0, les xarxes socials i la participació de les organitzacions en espais interactius sense deixar de banda l’anàlisi de perfils policials ja oberts com a fonament per poder reflexionar al volant d’aquesta interrelació. En aquest sentit, el temari esdevé el pretext per encetar el debat sobre diversos aspectes: la necessitat que les organitzacions policials tinguin presència a les xarxes socials, el paper que hi tenen o hi poden tenir i els avantatges, inconvenients i riscos fruit d’aquesta participació.
RESUM DEL CURS
Les dades indiquen que més de la meitat de la població catalana participa de les xarxes socials, un fet que no s’obvia per part d’algunes organitzacions policials i que genera la necessitat d’encetar l’aprenentatge i el debat entorn el binomi policia i xarxes socials. En aquest sentit, una de les premisses bàsiques del curs es situa en el convenciment que els cossos policials han d’oferir a la ciutadania un servei públic de seguretat adaptat als nous temps. Arran d’aquesta necessitat, el curs parteix amb un objectiu molt clar, arribar als policies que, d’una manera o altra, volen aprofundir sobre espais inclosos dins el concepte Web 2.0, i que creuen amb la necessitat que les organitzacions policials han de tenir presència a xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube o Flickr, entre altres, per no perdre el contacte amb la ciutadania, principalment aquella oberta a l’avenç de les noves tecnologies ni a l’anomenada societat de la informació i comunicació. Ara bé, la complexitat d’aquest apropament apareix quan no sols es pretén descriure, amb més o menys profunditat, els entorns 2.0 de més èxit sinó des del moment que s’aprofita el curs per anotar qüestions o aspectes a tenir en compte a l’hora de gestionar un perfil policial en una xarxa social concreta. Un apropament basat no només en l’opinió d’experts sinó, a la vegada, fruit de l’anàlisi de perfils que permeten il·lustrar el que es vol transmetre, uns plantejaments teòrico-pràctics que ens serveixin de pretext per iniciar el debat sobre l’adaptació de propostes ben diverses als perfils de les organitzacions policials. Això ens porta a afirmar que aquest curs pretén arribar tant a aquells policies que volen endinsar-se en el món de les xarxes socials com, a la vegada, als administradors/gestors (talment anomenats ‘community managers’) de perfils oberts per les organitzacions policials. Acotats per les limitacions temporals del curs, el temari procura partir, breument, dels orígens de l’entorn 2.0, per poder iniciar un recorregut basat, primer, en la transmissió de l’esperit d’aquestes noves eines comunicatives per poder oferir, seguidament, una visió general de les xarxes socials que, en aquests moments, actuen o han esdevingut referents pels usuaris.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs és una persona un membre del CME, Doctorand en Dret, a la Universitat de Girona (en curs), amb la investigació sobre la Implantació de l’entorn 2.0 a la policia: les xarxes socials com a instrument principal d’anàlisi, dirigida per la Dra. Mila Gascó Hernández. Diploma en estudis avançats en Dret, dins el programa “Globalització i Dret” de la Universitat de Girona (2007-2010). Títol de la tesina: La reforma en l’àmbit de la seguretat viària des d’una perspectiva jurisprudencial, dirigida pel Dr. Daniel Varona Gómez. Màster en criminalística, conseller en ciències forenses, a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral - Universitat Autònoma de Barcelona (2007-2008). Llicenciatura en Criminologia a la Universitat de Girona (2003-2005). Llicenciatura en Dret a la Universitat de Girona (1998-2003) El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,12
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el resgitre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES