ÚLTIMES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
L´objectiu del curs no és perdre´s en reflexions jurídiques sobre el text de la llei ni analitzar exhaustivament tot el reguitzell de reformes operades pel legislador, sinó procurar transmetre una visió global de la majoria d´elles. El curs s´intenta adequar als seus destinataris, a la Policia de Catalunya, per tant, es planteja en clau d´aplicació pràctica del dret penal. D’aquí que el curs pretengui proporcionar aquesta formació necessària per l´àmbit professional on l´agent de policia es mou. El curs es divideix en dos àmbits, d´una banda, s’analitzen els canvis normatius que han dut a la configuració actual de les conductes delictives, i de l´altra, l´aplicació pràctica d’aquests tipus penals per a la seva millor comprensió.
RESUM DEL CURS
El curs parteix de la base que un dels objectius de la policia catalana s´emmarca en la formació contínua dels seus agents, i concretament en aquelles matèries cabdals pel seu dia a dia, així esdevé l´ús del Codi Penal una eina essencial per resoldre una part important dels conflictes habituals. Aquest tret fa necessari un aprofundiment, d´una banda, de les reformes operades pel legislador en els últims temps, i de l´altra, atansar-se a un repàs notable de la majoria de conductes punibles previstes en el Codi Penal vigent, un dels textos bàsics en la tasca policial diària.
PROFESSOR / S
El professor d´aquest curs és membre del CME, llicenciat en Dret i en Criminologia per la Universitat de Girona i Màster en Criminalística-Conseller en ciències forenses, per l’EPSI-Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de l’ICES des de 2008, també ha impartit docència a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a la Universitat de Barcelona, i realitzat ponències a ESADE, al Congrés SICUR Madrid i al Security Forum Barcelona. El professor s´encarregarà d´orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l´alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona:
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el resgitre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES