Llistat de Cursos
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
Anàlisi de la normativa que configuren les conductes delictives vigents i aplicació pràctica d'aquestes conductes per una millor comprensió cap aquell qui treballa.
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
Desenvolupament de la principal legislació en matèria de trànsit i circulació viària. Novetats legislatives. Desenvolupament dels principals tipus de denúncies per infracció a la normativa de trànsit. Introducció als accidents de trànsit.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs de Robatoris Especialitzats, es donarà els instruments bàsics per tal de conèixer les característiques més comuns d´aquests fets i poder realitzar les primeres gestions d´investigació
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
15/11/2021 - 03/12/2021
2ª EDICIÓ
Curs introductori al fenomen gihadista des d’un punt de vista històric, doctrinal i operatiu.
22/11/2021 - 10/12/2021
2ª EDICIÓ
Repassarem la història i l'evolució de la identificació personal fins a l'aparició de la dactiloscòpia. La lofoscòpia, papiloscòpia o dermatoglifa, la fórmula decadactilar, els reactius físics i químics i apendrem a fer una IOTP.
22/11/2021 - 10/12/2021
2ª EDICIÓ
VERIFICACIÓ OPERATIVA DE DOCUMENTACIÓ I. CONDUCTORS I VEHICLES ESTRANGERS.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
Aprenentatge de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en la tasca policial diària, que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs es donarà informació sobre diversitat, sobre la seva història, sensibilització sobre els diferents membres de col•lectius vulnerables. Es parlarà del nou protocol d’abordatge dels delictes d’odi i/o discriminació per a policies locals de Catalunya. És veurà les diferents lleis que donen protecció sobre delictes d'odi i/o discriminació. També s’exposarà unes pautes de bones pràctiques en l'exercici de les nostres funcions tal com marca el protocol d'actuació generals per a Forces i Cossos de Seguretat del Ministeri d'Interior.
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES